E-ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATOK

A rendőrség elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos működését és az ügyfelek számára a vonatkozó információkat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó információkat, szabályokat tartalmazza egyrészt a Rendőrség elektronikus űrlap biztosításával nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatási szabályzata, másrészt az egyes ügyintézési cselekmények elektronikus űrlapjaihoz tartozó tájékoztatók.

Az együttműködő szervek részére – a folyamatban lévő ügy elintézéséhez, vagy feladat ellátásához – átadható, elsődleges, vagy másodlagos információforrásból származó adatok köréről a Rendőrség Információátadási Szabályzata rendelkezik.

Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító rendőrségi szervek

  • másolatkészítési szabályzata tartalmazza az érkező, valamint a hivatali működés során keletkezett papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó szabályokat és eljárási rendet;

  • az elektronikus aláírási és az elektronikus bélyegzési szabályzatok rendelkeznek az elektronikus úton létrehozott dokumentumok hitelesítési megoldásáról, az elektronikus aláíráshoz, valamint az elektronikus bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről és eljárási rendről, valamint a melléklete tartalmazza azt a személyi kört, aki aláírásra, vagy kiadmányozásra jogosult.

A másolatkészítési szabályzatok, valamint az elektronikus aláírási és az elektronikus bélyegzési szabályzatok a www.police.hu Ügyintézés/Szervezeti egységek menüpont alatt az egyes rendőrségi szervezeti egységek oldalain érhetők el.

 

Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata

Fájlnév Hatályosság kezdete Letöltés
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0.2) 2019.02.11
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0.1) 2019.01.21
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0) 2019.01.07
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v2.0) 2018.10.19
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v1.0) 2018.01.01

 

Rendőrség Információátadási Szabályzata

Fájlnév Hatályosság kezdete Letöltés
Rendőrség Információátadási Szabályzata (v1.0, 2018.01.01) 2018-01-01