Feldolgozási hiba!
A munkamenet lejárt. Kérem az oldal tervezett működése érdekében kattintson az "Oldal újratöltése" gombra

Igazgatásrendészeti szakterület

Az igazgatásrendészet két nagy szakterületet, a szabálysértést és a rendészetet foglalja magába.

A felsorolt ügycsoportokban elérhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség van mindkét területtel kapcsolatos ügyintézésre, a szabálysértési, közigazgatási hatósági, bejelentési, engedélyezési és nyilvántartásba-vételi eljárások során felmerülő ügyintézési cselekményekre vonatkozó beadványok elektronikus úton történő benyújtására.

A kiválasztott ügycsoport hatályos űrlapjait és tájékoztatóit az alábbi táblázatok tartalmazzák. A korábbi, már nem hatályos űrlapokról az Archívumban, az űrlapokkal kapcsolatos jövőbeni változásokról a Hírfolyamban tájékozódhat.

Az igazgatásrendészeti szakterülethez kapcsolódó, a leggyakrabban alkalmazott általános űrlapok, melyek a döntés kijavítására, hiánypótlásra (dokumentum és/vagy illeték, igazgatási szolgáltatási díj pótlására), illetőleg a döntés meghozatala előtt a kérelem visszavonására alkalmas.Kérelem magyar állampolgárok részére személy- és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, illetve vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadásához, meghosszabbításához Magyarországon szerzett vagy honosított szakképesítés esetén - RI-0200
Kérelem más EGT tagállam polgára által Magyarországon letett vizsga esetén a személy- és vagyon, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, valamint vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére feljogosító igazolvány kiadásához meghosszabbításához - RI-0201
Magyarország és más EGT tagállam polgárának kérelme a személy- és vagyon, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, valamint vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére feljogosító igazolvány cseréjéhez, pótlásához - RI-0202
Engedélykérelem egyéni vállalkozó és Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni cég számára személy- és vagyonvédelmi működési engedély kiadásához, meghosszabbításához - RI-0203

2019.04.30, v1.0
inNOVA űrlapon az RI-0203 és RI-0204 összevonásra került

2021.02.03, v3.0
inNOVA űrlapon az RI-0203 és RI-0204 összevonásra került

2021.02.03, v4.0
inNOVA űrlapon az RI-0203 és RI-0204 összevonásra került

Bejelentés személyi változásról (tevékenységet szakmailag szervező irányító, foglalkoztatott) személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozó, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő tevékenységet végző egyéni vállalkozó, egyéni cég és gazdasági társaság számára - RI-0205
Kérelem más EGT-tagállamban alapított és működési engedéllyel rendelkező, személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató társas vállalkozás részére Magyarország területén letelepedés keretében végzett tevékenység engedélyezéséhez rendelkező vállalkozás által határozatban elismertetni kívánt tevékenység esetén - RI-0206
Gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó bejelentése magánnyomozói, illetve vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő tevékenység végzésére - RI-0207

2020.06.30, v2.0
inNOVA űrlapon az RI-0207 és RI-0208 összevonásra került

2021.01.18, v4.0
inNOVA űrlapon az RI-0207 és RI-0208 összevonásra került

2021.01.18, v5.0
inNOVA űrlapon az RI-0207 és RI-0208 összevonásra került

Bejelentés személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói; vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő; vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység folytatásának befejezéséről - RI-0209
Kérelem a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére feljogosító igazolvánnyal egyenértékű, más EGT tagállamban kiadott okmány (igazolvány, engedély) elismertetéséhez - RI-0210

2020.06.30, v2.0
Az inNOVA űrlapon az RI-0210 és RI-0216 összevonásra került

2021.01.18, v5.0
Az inNOVA űrlapon az RI-0210 és RI-0216 összevonásra került

2021.01.18, v5.0
Az inNOVA űrlapon az RI-0210 és RI-0216 összevonásra került

Kérelem egyéni vállalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni cég részére személy- és vagyonvédelmi működési engedély pótlásához, cseréjéhez (névváltozás, székhely, telephely, fióktelep változásának bejelentése) - RI-0213

2020.06.30, v2.0
Az inNOVA űrlapon az RI-0213 és RI-0214 összevonásra került

2021.02.03, v5.0
Az inNOVA űrlapon az RI-0213 és RI-0214 összevonásra került

2021.02.03, v5.0
Az inNOVA űrlapon az RI-0213 és RI-0214 összevonásra került

Vezető tisztségviselő, foglalkoztatottak adataiban bekövetkezett változás bejelentése személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő tevékenységet végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság számára - RI-0215
Bejelentés személyi változásról (foglalkoztatott, tevékenységet szakmailag szervező irányító, vezető tisztségviselő, természetes személy tag, természetes személy tulajdonos) személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő tevékenységet végző gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó részér - RI-0217
Bejelentés Magyarország és más EGT tagállam polgára lakcímének, tartózkodási helyének, valamint egyéb illetékességet megalapozó adatának megváltozásáról - RI-0220