Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a rendőrség 2018. január 1-től biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

A rendőrség elektronikusan intézhető ügyeinek felsorolását és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályokat a rendőrség elektronikus űrlap biztosításával nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatási szabályzata (a továbbiakban: Szolgáltatási Szabályzat) tartalmazza, amely a rendőrség hivatalos honlapján elérhető az „e-ügyintézéssel kapcsolatos szabályzatok” menüpontban.

A rendőrség az elektronikus ügyintézést jelenleg az inNOVA Portál felületén elérhető online kitölthető űrlapok (inNOVA űrlapok), e-Papír szolgáltatás és az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás segítségével biztosítja.

Az elektronikus ügyintézéshez kialakított inNOVA, ÁNYK és e-Papír elektronikus űrlapok benyújtásához a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltak megismerése és elfogadása szükséges.

A rendőrség az elektronikus űrlapokat biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével fogadja a hivatali kapuján (hivatal rövid neve: ORFK, KR ID: 105147968), ami biztosítja a benyújtott elektronikus űrlapok sértetlenségét, valamint a befogadás tényének és időpontjának egyértelmű igazolását.

Az elektronikus űrlapok benyújtása során megcímzett rendőrségi szervhez a beadvány kézbesítését a rendőrség elektronikus ügyintézést támogató informatikai rendszere biztosítja.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos esetleges panasz az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél jelenthető be.

Indokolt felhívni a figyelmet, hogy a rendőrség az elektronikus ügyintézést – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott hivatali időben biztosítja. Amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő eseményről kíván bejelentést tenni, vagy segélykérést kíván a rendőrséghez intézni, úgy azt a nap 24 órájában hívható egységes segélyhívó rendszeren (112) teheti meg.

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) nyújt segítséget.

Telefonszám: 1818

  • Technikai kérésekkel kapcsolatban: 1.7-es menüpont
  • Szakmai kérdésekkel kapcsolatban: 7-es menüpont

Külföldről hívható szám: +36 1 550 1858

A rendőrség elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos működését és az ügyfelek számára a vonatkozó információkat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó információkat, szabályokat tartalmazza egyrészt a Rendőrség elektronikus űrlap biztosításával nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatási szabályzata, másrészt az egyes ügyintézési cselekmények elektronikus űrlapjaihoz tartozó tájékoztatók.

Az együttműködő szervek részére – a folyamatban lévő ügy elintézéséhez, vagy feladat ellátásához – átadható, elsődleges, vagy másodlagos információforrásból származó adatok köréről a Rendőrség Információátadási Szabályzata rendelkezik.

Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító rendőrségi szervek

  • másolatkészítési szabályzata tartalmazza az érkező, valamint a hivatali működés során keletkezett papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó szabályokat és eljárási rendet;

  • az elektronikus aláírási és az elektronikus bélyegzési szabályzatok rendelkeznek az elektronikus úton létrehozott dokumentumok hitelesítési megoldásáról, az elektronikus aláíráshoz, valamint az elektronikus bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről és eljárási rendről, valamint a melléklete tartalmazza azt a személyi kört, aki aláírásra, vagy kiadmányozásra jogosult.

A másolatkészítési szabályzatok, valamint az elektronikus aláírási és az elektronikus bélyegzési szabályzatok a www.police.hu Ügyintézés/Szervezeti egységek menüpont alatt az egyes rendőrségi szervezeti egységek oldalain érhetők el.

 

Fájlnév Hatályosság kezdete Letöltés
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.2.6) 2021.08.23
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.2.6) 2021.08.23
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.2.5) 2021.06.17
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.2.5) 2021.06.17
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.2.4) 2021.06.17
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.2.4) 2021.06.17
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.2.3) 2021.04.28
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.2.3) 2021.04.28
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.2.2) 2021.03.23
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.2.2) 2021.03.23
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.2.1) 2021.02.26
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.2.1) 2021.02.26
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.2) 2021.02.03
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.2) 2021.02.03
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.1.9) 2021.01.18
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.1.9) 2021.01.18
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.1.8) 2020.12.18
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.1.8) 2020.12.18
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.1.7) 2020.12.01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.1.7) 2020.12.01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.1.6) 2020.11.19
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.1.6) 2020.11.19
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.1.5) 2020.10.28
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.1.5) 2020.10.28
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.1.4) 2020.10.05
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.1.4) 2020.10.05
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.1.3) 2020.08.03
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.1.3) 2020.08.03
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.1.2) 2020.06.30
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.1.2) 2020.06.30
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.1.1) 2020.06.19
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.1.1) 2020.06.19
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.1.0) 2020.06.01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.1.0) 2020.06.01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0.8) 2020.03.01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.0.8) 2020.03.01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0.7) 2020.02.01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.0.7) 2020.02.01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0.6) 2019.12.01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.0.6) 2019.12.01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (Angol, v3.0.4) 2019.06.13
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0.4) 2019.06.13
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0.3) 2019.04.30
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0.2) 2019.02.11
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0.1) 2019.01.21
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v3.0) 2019.01.07
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v2.0) 2018.10.19
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata (v1.0) 2018.01.01

 

Fájlnév Hatályosság kezdete Letöltés
Rendőrség Információátadási Szabályzata (v1.0, 2018.01.01) 2018-01-01
Fájlnév Hatályosság kezdete Letöltés
Számlaszámok az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez (v5.0) 2020-12-01
Számlaszámok az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez (Angol, v5.0) 2020-12-01
Számlaszámok az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez (v4.0) 2020-07-31
Számlaszámok az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez (Angol, v4.0) 2020-07-31
Számlaszámok az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez (v3.0) 2020-06-04
Számlaszámok az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez (Angol, v3.0) 2020-06-04
Számlaszámok az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez (v2.0) 2020-04-02
Számlaszámok az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez (v1.1) 2020-03-30
Számlaszámok az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez (v1.0) 2020-03-01