Az ügyfélnek joga van az első fokú határozat ellen fellebbezéssel élni.

Az ügyfél a bírságot kiszabó első fokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás lefolytatásáért illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni és a beadványra felragasztani.

A benyújtott fellebbezés illetékének az összege - a bírság összegének függvényében - 5.000 forinttól 12.000 forintig terjed a következők szerint:

  • 100.000 forintig 5.000 Ft.,

  • 130.000 forintnál 5.200 Ft.,

  • 150.000 forintnál 6.000 Ft.,

  • 200.000 forintnál 8.000 Ft.,

  • 300.000 forintnál 12.000 Ft

az illeték mértéke.

 

       

Tájékoztatás tervezett karbantartás üzemzavarrá minősítéséről

Tisztelt Felhasználók!
Tájékoztatjuk, hogy 2023. november 14-én 14 óra 00 perc és 20 óra 00 perc közötti időszakban hardver alkatrész karbantartást végzünk, ezért a Rendőrség Ügyintézési Portál (http://ugyintezes.police.hu) és funkciói vonatkozásában esetenként korlátozottműködőképességet, szolgáltatás csökkenést, vagy kiesést tapasztalhatnak.
Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk, hogy a fenti hálózati eszköz csere karbantartás során végzett hálózati eszközcserék következtében fellépő helytelen működés eredményeként a Rendőrség területi szervei, a Vármegyei Rendőr-főkapitányságok és a Budapesti Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe tartozó Rendőrkapitányságok vonatkozásában esetenként szolgáltatáskieséssel járó korlátozott működőképesség tapasztalható.
A szolgáltatáskiesés a küldeményforgalom zavartalan működését (be- és kimenő ágon) esetenként akadályozhatja.
A hibajelenséget a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kiemelt prioritással kezeli, annak kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.
Az üzemzavar elhárítása érdekében beavatkozást hajtunk végre, amely során a hálózati eszközöket az újonnan beszerelt adatátvitelt biztosító hálózati eszközök hálózatból kiiktatásával a beavatkozás előtti állapotra visszaállítjuk.
A beavatkozás tervezett időpontja:
2023. november 23-án 02 óra 00 perc és 04 óra 00 perc

Megértésüket köszönjük!

Több blog bejegyzés

Üzemzavar elhárítása

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk, hogy 2023. szeptember 14-én (csütörtök) 8 órátóla...

Tájékoztatás üzemzavar elhárításáról

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk, hogy a 2023. november 23-án 02 óra 00 perc és 04 ...