Az Ön által jelenleg igénybe vett alkalmazás azt a célt szolgálja, hogy a látogatók egyszerűen tájékozódhassanak a velük szemben az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegések elkövetése miatt folytatott közigazgatási eljárás adatairól és az ügyintézés állásáról, továbbá megtekinthessék a velük szemben folytatott eljárás alapjául szolgáló képi bizonyítékokat. Az alkalmazás segítségével az ügyfelek tájékozódhatnak jogaikról és kötelezettségeikről, továbbá lehetőségük nyílik a leggyakrabban használatos iratminták letöltésére. A rendszer mindezt az eljárás során a hatóság által hozott döntés iratazonosítója és a gépjármű rendszámának megadása esetén, gyorsan és egyszerűen biztosítja.

 

A rendszer használata során személyes adat megismerésére nincs mód. Az igénybe vett betekintéstől függetlenül, az eljárásban szereplő ügyfél számára a közigazgatási hatóságnál, illetőleg a lakcím vagy székhely szerint illetékes rendőrkapitányságnál biztosított az eljárás irataiba történő betekintés.

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) alapján a gépjármű üzembentartója felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel a megengedett legnagyobb sebességre, a vasúti átjárón való áthaladásra, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, az autópálya leállósávjának igénybevételére, a behajtási tilalomra, a korlátozott forgalmú övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra, a természet védelmére és a díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó előírások betartásra kerüljenek. A törvény szerint a fentiek megsértése esetén az üzembentartóval vagy a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben 10.000 forinttól 300.000 forintig terjedő közigazgatási bírságot kell kiszabni.”

A szabályszegések helyszíni rögzítését az illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és rendőrkapitányságok közterületi szolgálatot ellátó állománya végzi, azonban az eljárást a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálata folytatja le az alábbi illetékességi szempontok szerint:

A Baranya vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye, Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye, Vas vármegye, Veszprém vármegye és Zala vármegye, valamint Budapest területén elkövetett jogsértések lefolytatására a Vas vármegyei rendőrfőkapitány rendelkezik illetékességgel.

Míg a Bács-Kiskun vármegye, Békés vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Csongrád vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Heves vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Nógrád vármegye és Pest vármegye területén elkövetett jogsértések esetében pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitány rendelkezik illetékességgel.

A közigazgatási eljárás során az ügyfél az esetleges beadványát a kézbesített döntésben megjelölt hatósághoz az alábbi címre terjesztheti elő:


Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
9700 Szombathely, Söptei út 85.

     Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
4807 Vásárosnamény, Jókai út 15.

 


  

Az esetleges beadványt az illetékes hatóságnak címezve kell előterjeszteni.

Az ügyfelek telefonos tájékoztatását illetékesség szerint a +36-94/515-230 (Szombathely) és a +36-45/526-000 (Vásárosnamény) hívószámon elérhető híváskezelő programmal és hangbemondásos menüvel működő CallCenter végzi, melyen keresztül lehetősége van az ügyfélnek jelezni az iratbetekintési igényét, továbbá a CallCenter munkatársa szóban tájékoztatást nyújt az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről, illetve arról, hogy az iratokat, a lakcíme vagy székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon mely időpontban tekintheti meg.

 

       

Új űrlap bevezetése

Tisztelt Felhasználók!

A Rendőrség Ügyintézési Portálon 2024. február 23-án (pénteken) 07:30-08:00 óra között történik meg az alábbi új űrlapok közzététele.

Szakterület

Ügycsoport

Ügytípus

Űrlap azonosító

Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértési ügyintézés

Kártalanítási igény

IN-100117

Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértési ügyintézés

Kártalanítási per indítása

IN-100123

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Természetes személyek által benyújtható engedélykérelem önvédelmi célú lőfegyver kivételével fegyver (lőfegyverdarab) megszerzésére, tartására, viselésére, használatához (csere, pótlás)

RI-0600

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Természetes személyek által benyújtható engedélykérelem lőfegyverdarab, hangtompító tartására, lőfegyver önvédelmi célra történő tartására (csere/pótlás), valamint önvédelmi célú lőfegyvertartási engedély hatályosságának meghosszabbítására

RI-0606

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Európai lőfegyvertartási engedély kiadása (csere, pótlás) iránti kérelem

RI-0634

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Személy- és vagyonvédelmi célú rövid (marok) lőfegyver tartása iránti engedélykérelem (csere, pótlás, meghosszabbítás)

RI-0625

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Szervezet kérelme engedély alapján megszerzett újabb eszköz tartásának engedélyezésére

RI-0629

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Lőfegyver, lőszer, lőszerelem, valamint színházi fegyver behozatala, kivitele, átszállítása iránti kérelem

RI-0649

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Kérelem kiskorú által történő jogszerű fegyverhasználathoz előírt feltételek igazolásához

RI-0657

Igazgatásrendészeti szakterület

Robbanóanyagok szállításával összefüggő ügyintézés

Polgári felhasználású robbanóanyag szállítási / belföldi átadási kérelem adatainak módosítása / visszavonása az érdemi döntés meghozatala előtt

RI-0403

 

Működésbeli változások:

IN-100117 űrlap esetében:

 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályainak módosítására tekintettel az űrlapelnevezés aktualizálása;

IN-100123 új űrlap esetében:

 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályainak módosítására tekintettel új űrlap bevezetése;

RI-0600 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az „Engedély kérelem lőfegyver munkavégzési, vagy vadászati, vagy sport” cél választása esetén a „Lőfegyver jellege, lőfegyverdarab fajtája” legördülő mezőnek a lőfegyverdarab elemekkel történő kiegészítése;
 • a „Folyamatban lévő üggyel vagy engedéllyel rendelkezem” kiválasztása esetén a „Kérelem adatai, fizetési adatok” blokk „Engedélykérelem típusa” legördülő mezőben szereplő tartalom aktualizálása;
 • az űrlaptartalom kiegészítése a lőfegyver/lőfegyverdarab bejegyzésének lehetőségével és a kapcsolódó illetékek aktualizálása;

RI-0606 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az űrlap adattaralmának kiegészítése a „bejegyzés” és az „önvédelmi célú lőfegyver bejegyzésére” lehetőségekkel, valamint az ezzel összefüggő illeték fizetési kötelezettségek aktualizálása;
 • a „folyamatban lévő üggyel vagy engedéllyel rendelkezem” lehetőség kiválasztása esetén a „Kérelem célja” mező tartalmának aktualizálása;
 • új és folyamatban lévő ügy esetében az űrlap adattartalmának kiegészítése a „Hangtompító tartásának az engedélyezése” lehetőséggel;
 • a „Munkavégzési célú lőfegyvertartási engedély száma” mező elnevezés aktualizálása;

RI-0634 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az űrlap adattartalmának kiegészítése az „európai lőfegyvertartási engedély iránti kérelem” lehetőséggel és az ezzel összefüggő illetékfizetési kötelezettség megjelenítése;

RI-0625 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;

RI-0629 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az „Engedély típusa” blokkban a „Személy- és vagyonvédelem” lehetőség kiválasztásnak törlése, amennyiben a „Címzett hatóság megállapítása a kiadott engedély (határozat) alapján” blokkban a címzett hatóság a „Budapesti Rendőr-főkapitányság” vagy valamely „Vármegyei Rendőr-főkapitányság” szerepel;

RI-0649 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása (név db);
 • a „Szállítandó lövészeti termék adatai” blokk kiegészítése a „Lőfegyverdarab adatok” elemmel és a hozzá tartozó adattartalommal;
 • az „Bejelentő és kérelmező adatai” alapján a kapcsolódó illetékek aktualizálása;
 • A „Kérelem adatai” blokkban „A szállítandó lövészeti termékek:” kiegészítése a „hangtompító” lehetőséggel;

RI-0657 új űrlap esetében:

 • a fegyver jogszerű használatához előírt feltételek igazolására (kiskorú részére) új ügytípus bevezetése;

RI-0403 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az „fenti alapkérelem” adatmező kiegészítése (szüneteltetés és hiánypótlás)

 

Az új űrlapverzió publikálását követően a korábbi verzióval megkezdett, de be nem küldött űrlapok hatálytalanná válnak.

Több blog bejegyzés

Űrlapokkal kapcsolatos változások

Tisztelt Felhasználók! A Rendőrség Ügyintézési Portálon 2024. február 9-én (pénteken) ...

Tájékoztatás átállásról

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Rendőrség magánbiztonsági nyilvántartás és...