KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI SZAKTERÜLET

 

A közlekedésrendészeti szakterülethez tartozó ügycsoportokkal összefüggésben általánosságban elmondható, hogy a bírságolással kapcsolatban 2017. 12. 31-ig indult eljárásokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, míg a 2018. 01. 01. után indult és megismételt eljárásokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kell lefolytatni.

A hivatalból induló, szankcionáló eljárásokban a hatóság egy jogsértés elkövetése okán közigazgatási bírságot szab ki az ügyféllel szemben, míg a kérelem előterjesztésével az ügyfél a hatóság tudomására hoz, bejelent egy tevékenységet, illetve annak megtartásához a hatóság hozzájárulása, engedélye iránt folyamodik.

A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közigazgatási hatósági eljárásokban méltányosság gyakorlását emberileg méltányolható körülmények fennállása esetén sem, így a kiszabott bírság csökkentésére vagy annak elengedésére sincs lehetőség.

Az alábbi ügycsoportokkal kapcsolatos legfontosabb információk, és az eljárásokkal összefüggésben előterjeszthető űrlapokra (ÁNYK, E-papír, inNOVA) vonatkozó tájékoztatás az adott fejezetcímek alatt találhatóak.

 • hivatalból indult eljárások
  • objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek
  • közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások
  • a légiközlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások
 • kérelemre indult eljárások
  • a légiközlekedési személyzet képzése
  • vízi rendezvény engedélyezése iránti kérelem

A kiválasztott ügycsoport hatályos űrlapjait és tájékoztatóit az alábbi táblázatok tartalmazzák. A korábbi, már nem hatályos űrlapokról az Archívumban, az űrlapokkal kapcsolatos jövőbeni változásokról a Hírfolyamban tájékozódhat.

Légiközlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Az alábbiakban fellelhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség nyílik a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (1) bekezdés g) pontjának – a légiközlekedés védelmére –, valamint a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértése okán indult közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben beadványt, kérelmet előterjeszteni.

 

 

Az illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos hiánypótlás teljesítése a közigazgatási hatósági ügyben (Légügy)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tákoztató Angol nyelvű tájékoztató
LKLO-09 2019.04.30, v1.0 2019.04.30, v2.0  2019.04.30, v2.0 

 

 

Bizonyítási indítvány a közigazgatási hatósági ügyben (Légügy)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tákoztató Angol nyelvű tájékoztató
LKLO-01 2019.04.30, v1.0 2019.04.30, v2.0  2019.04.30, v2.0 

 

 

Fellebbezés a közigazgatási hatósági ügyben (Légügy)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tákoztató Angol nyelvű tájékoztató
LKLO-04 2019.04.30, v1.0 2019.04.30, v2.0  2019.04.30, v2.0 

 

 

Fizetési kedvezmény iránti kérelem a közigazgatási hatósági ügyben (Légügy)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tákoztató Angol nyelvű tájékoztató
LKLO-05 2019.04.30, v1.0 2019.04.30, v2.0  2019.04.30, v2.0 

 

 

Határidő mulasztás igazolása a közigazgatási hatósági ügyben (Légügy)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tákoztató Angol nyelvű tájékoztató
LKLO-03 2019.04.30, v1.0 2019.04.30, v2.0  2019.04.30, v2.0 

 

 

Iratbetekintés iránti kérelem a közigazgatási hatósági ügyben (Légügy)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tákoztató Angol nyelvű tájékoztató
LKLO-02 2019.04.30, v1.0 2019.04.30, v2.0  2019.04.30, v2.0 

 

 

Kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem a közigazgatási hatósági ügyben (Légügy)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tákoztató Angol nyelvű tájékoztató
LKLO-07 2019.04.30, v1.0 2019.04.30, v2.0  2019.04.30, v2.0 

 

 

Költségmentesség iránti kérelem a közigazgatási hatósági ügyben (Légügy)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tákoztató Angol nyelvű tájékoztató
LKLO-08 2019.04.30, v1.0 2019.04.30, v2.0  2019.04.30, v2.0 

 

 

Újrafelvételi kérelem a közigazgatási hatósági ügyben (Légügy)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tákoztató Angol nyelvű tájékoztató
LKLO-06 2019.04.30, v1.0 2019.04.30, v2.0  2019.04.30, v2.0