A közlekedésrendészeti szakterülethez tartozó ügycsoportokkal összefüggésben általánosságban elmondható, hogy a bírságolással kapcsolatban 2017. 12. 31-ig indult eljárásokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, míg a 2018. 01. 01. után indult és megismételt eljárásokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kell lefolytatni.

A hivatalból induló, szankcionáló eljárásokban a hatóság egy jogsértés elkövetése okán közigazgatási bírságot szab ki az ügyféllel szemben, míg a kérelem előterjesztésével az ügyfél a hatóság tudomására hoz, bejelent egy tevékenységet, illetve annak megtartásához a hatóság hozzájárulása, engedélye iránt folyamodik.

A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közigazgatási hatósági eljárásokban méltányosság gyakorlását emberileg méltányolható körülmények fennállása esetén sem, így a kiszabott bírság csökkentésére vagy annak elengedésére sincs lehetőség.

Az alábbi ügycsoportokkal kapcsolatos legfontosabb információk, és az eljárásokkal összefüggésben előterjeszthető űrlapokra (ÁNYK, E-papír, inNOVA) vonatkozó tájékoztatás az adott fejezetcímek alatt találhatóak.

 • hivatalból indult eljárások
  • objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek
  • közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások
  • a légiközlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások
 • kérelemre indult eljárások
  • a légiközlekedési személyzet képzése
  • vízi rendezvény engedélyezése iránti kérelem

A kiválasztott ügycsoport hatályos űrlapjait és tájékoztatóit az alábbi táblázatok tartalmazzák. A korábbi, már nem hatályos űrlapokról az Archívumban, az űrlapokkal kapcsolatos jövőbeni változásokról a Hírfolyamban tájékozódhat.

Az alábbiakban fellelhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség nyílik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 21. § (1) bekezdésében nevesített jogsértésekkel összefüggésben indult közigazgatási hatósági ügyek kapcsán beadványt, kérelmet előterjeszteni.

 

 

Bírósági felülvizsgálat az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-09 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v4.0  2020.06.04,v4.0 

 

 

Bizonyítási indítvány az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-01 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v5.0  2020.06.04,v5.0 

 

 

Fellebbezés az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-05 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v5.0  2020.06.04,v5.0 

 

 

Fizetési kedvezmény iránti kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-06 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v5.0  2020.06.04,v5.0 

 

 

Határidő mulasztás igazolása az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-03 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v5.0  2020.06.04,v5.0 

 

 

Hiánypótlás teljesítése az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-12 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v4.0  2020.06.04,v4.0 

 

 

Iratbetekintés iránti kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-02 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v5.0  2020.06.04,v5.0 

 

 

Kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-10 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v4.0  2020.06.04,v4.0 

 

 

Kimentésre irányuló kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-04 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v5.0  2020.06.04,v5.0 

 

 

Költségmentesség iránti kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-11 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v4.0  2020.06.04,v4.0 

 

 

Megkeresés ügyfél részéről az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-08 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v4.0  2020.06.04,v4.0 

 

 

Újrafelvételi kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
OBJEKTIV-07 2019.04.30, v1.0 2020.06.04,v5.0  2020.06.04,v5.0