KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI SZAKTERÜLET

 

A közlekedésrendészeti szakterülethez tartozó ügycsoportokkal összefüggésben általánosságban elmondható, hogy a bírságolással kapcsolatban 2017. 12. 31-ig indult eljárásokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, míg a 2018. 01. 01. után indult és megismételt eljárásokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kell lefolytatni.

A hivatalból induló, szankcionáló eljárásokban a hatóság egy jogsértés elkövetése okán közigazgatási bírságot szab ki az ügyféllel szemben, míg a kérelem előterjesztésével az ügyfél a hatóság tudomására hoz, bejelent egy tevékenységet, illetve annak megtartásához a hatóság hozzájárulása, engedélye iránt folyamodik.

A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közigazgatási hatósági eljárásokban méltányosság gyakorlását emberileg méltányolható körülmények fennállása esetén sem, így a kiszabott bírság csökkentésére vagy annak elengedésére sincs lehetőség.

Az alábbi ügycsoportokkal kapcsolatos legfontosabb információk, és az eljárásokkal összefüggésben előterjeszthető űrlapokra (ÁNYK, E-papír, inNOVA) vonatkozó tájékoztatás az adott fejezetcímek alatt találhatóak.

 • hivatalból indult eljárások
  • objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek
  • közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások
  • a légiközlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások
 • kérelemre indult eljárások
  • a légiközlekedési személyzet képzése
  • vízi rendezvény engedélyezése iránti kérelem

A kiválasztott ügycsoport hatályos űrlapjait és tájékoztatóit az alábbi táblázatok tartalmazzák. A korábbi, már nem hatályos űrlapokról az Archívumban, az űrlapokkal kapcsolatos jövőbeni változásokról a Hírfolyamban tájékozódhat.

Vízi rendezvény engedélyezése iránti kérelem

Az alábbiakban fellelhető elektronikus űrlap segítségével lehetőség nyílik a vízirendezvények megtartására vonatkozó engedélyezési kérelem előterjesztésére.

 

 

Kérelem vízi rendezvény engedélyezéséhez

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
VIZI-01 2019.04.30, v1.0 2020.02.01, v4.0  2020.02.01, v4.0