Az igazgatásrendészet két nagy szakterületet, a szabálysértést és a rendészetet foglalja magába.

A felsorolt ügycsoportokban elérhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség van mindkét területtel kapcsolatos ügyintézésre, a szabálysértési, közigazgatási hatósági, bejelentési, engedélyezési és nyilvántartásba-vételi eljárások során felmerülő ügyintézési cselekményekre vonatkozó beadványok elektronikus úton történő benyújtására.

A kiválasztott ügycsoport hatályos űrlapjait és tájékoztatóit az alábbi táblázatok tartalmazzák. A korábbi, már nem hatályos űrlapokról az Archívumban, az űrlapokkal kapcsolatos jövőbeni változásokról a Hírfolyamban tájékozódhat.

A személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, illetőleg vagyonvédelmi rendszert szerelő és tervező tevékenységgel kapcsolatos hatósági ügyek. A tevékenység személyes végzésére jogosító igazolványok kiadására, visszavonására, cseréjére és pótlására irányuló hatósági eljárások.

 

 

Bejelentés személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói; vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő; vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység folytatásának befejezéséről

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0209 2019.04.30, v1.0 2020.07.01, v3.0  2020.07.01, v.0 

 

 

Bejelentés személyi változásról (foglalkoztatott, tevékenységet szakmailag szervező irányító, vezető tisztségviselő, természetes személy tag, természetes személy tulajdonos) személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő tevékenységet végző gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó részére

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) ÁNYK űrlap (off-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0217 2019.04.30, v1.0 2021.01.18, v4.3  2021.01.18, v4.0  2021.01.18, v4.0 

 

 

Egyéni vállalkozó bejelentése magánnyomozói; vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő; vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére (Egyesítésre került az RI-0207-es űrlappal)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0208 2019.04.30, v1.0 2021.01.18, v4.0  2021.01.18, v5.0 

 

 

Engedélykérelem egyéni vállalkozó részére személy- és vagyonvédelmi működési engedély kiadásához, meghosszabbításához

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0203 2019.04.30, v1.0 2021.02.03, v3.0  2021.02.03, v4.0 

 

 

Engedélykérelem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni cég számára személy- és vagyonvédelmi működési engedély kiadásához, meghosszabbításához

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0204 2019.04.30, v1.0 2021.02.03, v3.0  2021.02.03, v4.0 

 

 

Engedélykérelem más EGT tagállam vállalkozója részére Magyarországon végezni kívánt személy- és vagyonvédelmi tevékenységhez működési engedély kiadásához, meghosszabbításához

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0205 2019.04.30, v1.0 2020.12.18, v5.0  2020.12.18, v5.0 

 

 

Gazdasági társaság, egyéni cég bejelentése magánnyomozói; vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő tevékenység végzésére

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0207 2019.04.30, v1.0 2021.01.18, v4.0  2021.01.18, v5.0 

 

 

Kérelem a magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére feljogosító igazolvánnyal egyenértékű, más EGT tagállamban kiadott okmány (igazolvány, engedély) elismertetéséhez

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0216 2019.04.30, v1.0 2021.01.18, v5.0  2021.01.18, v5.0 

 

 

Kérelem a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére feljogosító igazolvánnyal egyenértékű, más EGT tagállamban kiadott okmány (igazolvány, engedély) elismertetéséhez

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0210 2019.04.30, v1.0 2021.01.18, v5.0  2021.01.18, v5.0 

 

 

Kérelem egyéni vállalkozó részére személy- és vagyonvédelmi működési engedély pótlásához, cseréjéhez (névváltozás, székhely, telephely, fióktelep változásának bejelentése)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0213 2019.04.30, v1.0 2021.02.03, v5.0  2021.02.03, v5.0 

 

 

Kérelem magyar állampolgárok részére személy- és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, illetve vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadásához, meghosszabbításához Magyarországon szerzett vagy honosított szakképesítés esetén

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0200 2019.04.30, v1.0 2020.07.01, v5.0  2020.04.01, v4.0 

 

 

Kérelem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni cég számára személy- és vagyonvédelmi működési engedély pótlásához, cseréjéhez (névváltozás, székhely, telephely, fióktelep változásának bejelentése)

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0214 2019.04.30, v1.0 2021.02.03, v5.0  2021.02.03, v5.0 

 

 

Kérelem más EGT tagállam polgára által Magyarországon letett vizsga esetén a személy- és vagyon, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, valamint vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére feljogosító igazolvány kiadásához meghosszabbításához

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0201 2019.04.30, v1.0 2020.07.01, v5.0  2020.07.01, v4.0 

 

 

Kérelem más EGT-tagállamban alapított és működési engedéllyel rendelkező, személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató társas vállalkozás részére Magyarország területén letelepedés keretében végzett tevékenység engedélyezéséhez rendelkező vállalkozás által határozatban elismertetni kívánt tevékenység esetén

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0206 2019.04.30, v1.0 2021.02.03, v6.0  2021.02.03, v6.0 

 

 

Magyarország és más EGT tagállam polgárának kérelme a személy- és vagyon, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, valamint vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére feljogosító igazolvány cseréjéhez, pótlásához

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0202 2019.04.30, v1.0 2020.07.01, v5.0  2020.07.01, v4.0 

 

 

Vezető tisztségviselő, foglalkoztatottak adataiban bekövetkezett változás bejelentése személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő tevékenységet végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság számára

Űrlap azonosító inNOVA űrlap (on-line) Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató
RI-0215 2019.04.30, v1.0 2021.01.18, v4.0  2021.01.18, v4.0