A Térképeken megjelenő adatok tájékoztató jellegűek.

Nyomtatványok alatt letölthető beadványok kitöltéséhez alkalmazás, és ügyfélkapu, cégkapu regisztráció szükséges.

Ügyintézés során a belépéshez-, valamint Nyomtatványok kitöltéséhez szükséges kötelező adatokat az ügyfél, vagy képviselője számára kiküldött határozat tartalmazza.

Nyomtatvány beküldéséhez illeték megfizetésére lehet szükség.

Ügyintézés elektronikus támogatást nyújt az ügy adatlapok megtekintésére, valamint az ezekkel kapcsolatos beadványok kezelésére, bírságok, és illetékek megfizetésére. A rendelkezésre álló funkciók mellett a funkciókat használó állampolgárok felelőssége az ügyintézés során előírt határidők betartása.

 

Az oldal által biztosított elektronikus ügyintézési funkciók mellett az állampolgárok számára továbbra is rendelkezésre állnak az eddig használható ügyintézési módok:

 • Beadvány: Papír alapon, postai levélként

 • Illeték: Illetékbélyeg vásárlásával

 • Bírság: határozat mellett megküldött postai csekken

 

Technikai Információk


A weboldal a HTML5 és CSS3 technológiáit használja és reszponzív kialakítású, ezért nem csak asztali, hanem mobil böngészőkben is megfelelően jelenik, optimalizálva az adott (800 x 480 vagy annál nagyobb felbontással rendelkező) eszköz felbontására. Az oldal a legismertebb és széles körben használt böngészők mindegyikére tesztelve lett. Ingyenesen letölthető, támogatott böngésző verziók:


Asztali böngészők:

 • Mozilla Firefox 4.0 vagy frissebb,

 • Google Chrome: 4.0 vagy frissebb,

 • Opera: 11-es főverzió vagy frissebb,

 • Internet Explorer: 11-es főverzióra lett optimalizálva,

 • Safari: Windows-on az 5.1.7-es verzió,

 • Mac-en a 6-os főverzió vagy frissebb.

Mobil böngészők:

 • Internet Explorer 10 vagy frissebb,

 • Google Chrome 36 vagy frissebb,

 • Mozilla Firefox for Android 32 vagy frissebb,

 • Safari iOS 7-es verziója vagy frissebb.

 

Az oldal akadálymentes változata a WCAG 2.0 A szabványának megfelelően támogatja a vakok és gyengénlátók számára készített felolvasó programokat.

 

Jogi nyilatkozat


Az Országos Rendőr-főkapitányság – mint a Rendőrség honlapjának üzemeltetője – ezúton tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

 

1. Az adatkezelő, valamint az adatkezelés jogalapja
Az adatok kezelője az Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.).
Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, amely jelen esetben azzal valósul meg, hogy a tájékoztató tartalmának ismeretében a látogatók, felhasználók jogosultak eldönteni, hogy a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett igénybe veszik-e a szolgáltatást.

 

2. A kezelt adatok
2. a.) A Rendőrség honlapjának látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül a látogatás kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe, valamint – amennyiben a látogató számítógépe megadja – a böngésző és az operációs rendszer típusa. E két utóbbi adat felvétele kizárólag statisztikai célokat szolgál, nem kerül összekapcsolásra a többi rögzített adattal. A Rendőrség honlapja az állapot kezelésére használ cookie-t, és egy úgynevezett session ID-t használ, melyek nem tartalmaznak személyes adatot. A Session ID az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik, a cookie (engedélyezés esetén) a Session ID által tárolt állapotba való visszatérést segíti.

 

3. Az adatkezelés célja
3. a.) A 2. a.) pontban megjelölt adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése, az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

4. Az adatkezelés időtartama
4. a.) A 2. a.) pontban megjelölt adatok 4 hétig tárolódnak, ezt követően helyreállíthatatlanul törlődnek.

 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre
5. a.) A 2. a.) pontban megjelölt adatokhoz a Rendőrség weboldalának rendszergazdái férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

 

6. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
A 2. a.) pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Rendőrség honlapjának üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

A fentiekről bővebben tájékozódhat az Információk, és Jogszabályok menüpontok alatt.

 

Az ügyintézéssel kapcsolatban az alábbi Közigazgatási Hatósági Szolgálatokhoz (KHSZ) fordulhat további segítségért:

Szombathelyi KHSZ ügyfélszolgálat


+36-(94) 515-230
9701 Szombathely
Pf.: 53

Vásárosnaményi KHSZ ügyfélszolgálat


+36-(1) 443-5709
4807 Vásárosnamény
Jókai út 15.

 

       

Új űrlap bevezetése

Tisztelt Felhasználók!

A Rendőrség Ügyintézési Portálon 2024. február 23-án (pénteken) 07:30-08:00 óra között történik meg az alábbi új űrlapok közzététele.

Szakterület

Ügycsoport

Ügytípus

Űrlap azonosító

Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértési ügyintézés

Kártalanítási igény

IN-100117

Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértési ügyintézés

Kártalanítási per indítása

IN-100123

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Természetes személyek által benyújtható engedélykérelem önvédelmi célú lőfegyver kivételével fegyver (lőfegyverdarab) megszerzésére, tartására, viselésére, használatához (csere, pótlás)

RI-0600

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Természetes személyek által benyújtható engedélykérelem lőfegyverdarab, hangtompító tartására, lőfegyver önvédelmi célra történő tartására (csere/pótlás), valamint önvédelmi célú lőfegyvertartási engedély hatályosságának meghosszabbítására

RI-0606

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Európai lőfegyvertartási engedély kiadása (csere, pótlás) iránti kérelem

RI-0634

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Személy- és vagyonvédelmi célú rövid (marok) lőfegyver tartása iránti engedélykérelem (csere, pótlás, meghosszabbítás)

RI-0625

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Szervezet kérelme engedély alapján megszerzett újabb eszköz tartásának engedélyezésére

RI-0629

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Lőfegyver, lőszer, lőszerelem, valamint színházi fegyver behozatala, kivitele, átszállítása iránti kérelem

RI-0649

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Kérelem kiskorú által történő jogszerű fegyverhasználathoz előírt feltételek igazolásához

RI-0657

Igazgatásrendészeti szakterület

Robbanóanyagok szállításával összefüggő ügyintézés

Polgári felhasználású robbanóanyag szállítási / belföldi átadási kérelem adatainak módosítása / visszavonása az érdemi döntés meghozatala előtt

RI-0403

 

Működésbeli változások:

IN-100117 űrlap esetében:

 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályainak módosítására tekintettel az űrlapelnevezés aktualizálása;

IN-100123 új űrlap esetében:

 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályainak módosítására tekintettel új űrlap bevezetése;

RI-0600 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az „Engedély kérelem lőfegyver munkavégzési, vagy vadászati, vagy sport” cél választása esetén a „Lőfegyver jellege, lőfegyverdarab fajtája” legördülő mezőnek a lőfegyverdarab elemekkel történő kiegészítése;
 • a „Folyamatban lévő üggyel vagy engedéllyel rendelkezem” kiválasztása esetén a „Kérelem adatai, fizetési adatok” blokk „Engedélykérelem típusa” legördülő mezőben szereplő tartalom aktualizálása;
 • az űrlaptartalom kiegészítése a lőfegyver/lőfegyverdarab bejegyzésének lehetőségével és a kapcsolódó illetékek aktualizálása;

RI-0606 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az űrlap adattaralmának kiegészítése a „bejegyzés” és az „önvédelmi célú lőfegyver bejegyzésére” lehetőségekkel, valamint az ezzel összefüggő illeték fizetési kötelezettségek aktualizálása;
 • a „folyamatban lévő üggyel vagy engedéllyel rendelkezem” lehetőség kiválasztása esetén a „Kérelem célja” mező tartalmának aktualizálása;
 • új és folyamatban lévő ügy esetében az űrlap adattartalmának kiegészítése a „Hangtompító tartásának az engedélyezése” lehetőséggel;
 • a „Munkavégzési célú lőfegyvertartási engedély száma” mező elnevezés aktualizálása;

RI-0634 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az űrlap adattartalmának kiegészítése az „európai lőfegyvertartási engedély iránti kérelem” lehetőséggel és az ezzel összefüggő illetékfizetési kötelezettség megjelenítése;

RI-0625 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;

RI-0629 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az „Engedély típusa” blokkban a „Személy- és vagyonvédelem” lehetőség kiválasztásnak törlése, amennyiben a „Címzett hatóság megállapítása a kiadott engedély (határozat) alapján” blokkban a címzett hatóság a „Budapesti Rendőr-főkapitányság” vagy valamely „Vármegyei Rendőr-főkapitányság” szerepel;

RI-0649 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása (név db);
 • a „Szállítandó lövészeti termék adatai” blokk kiegészítése a „Lőfegyverdarab adatok” elemmel és a hozzá tartozó adattartalommal;
 • az „Bejelentő és kérelmező adatai” alapján a kapcsolódó illetékek aktualizálása;
 • A „Kérelem adatai” blokkban „A szállítandó lövészeti termékek:” kiegészítése a „hangtompító” lehetőséggel;

RI-0657 új űrlap esetében:

 • a fegyver jogszerű használatához előírt feltételek igazolására (kiskorú részére) új ügytípus bevezetése;

RI-0403 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az „fenti alapkérelem” adatmező kiegészítése (szüneteltetés és hiánypótlás)

 

Az új űrlapverzió publikálását követően a korábbi verzióval megkezdett, de be nem küldött űrlapok hatálytalanná válnak.

Több blog bejegyzés

Űrlapokkal kapcsolatos változások

Tisztelt Felhasználók! A Rendőrség Ügyintézési Portálon 2024. február 9-én (pénteken) ...

Tájékoztatás átállásról

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Rendőrség magánbiztonsági nyilvántartás és...