Az ügyfélnek joga van az első fokú határozat ellen fellebbezéssel élni.

Az ügyfél a bírságot kiszabó első fokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás lefolytatásáért illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni és a beadványra felragasztani.

A benyújtott fellebbezés illetékének az összege - a bírság összegének függvényében - 5.000 forinttól 12.000 forintig terjed a következők szerint:

 • 100.000 forintig 5.000 Ft.,

 • 130.000 forintnál 5.200 Ft.,

 • 150.000 forintnál 6.000 Ft.,

 • 200.000 forintnál 8.000 Ft.,

 • 300.000 forintnál 12.000 Ft

az illeték mértéke.

 

       

Új űrlap bevezetése

Tisztelt Felhasználók!

A Rendőrség Ügyintézési Portálon 2024. február 23-án (pénteken) 07:30-08:00 óra között történik meg az alábbi új űrlapok közzététele.

Szakterület

Ügycsoport

Ügytípus

Űrlap azonosító

Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértési ügyintézés

Kártalanítási igény

IN-100117

Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértési ügyintézés

Kártalanítási per indítása

IN-100123

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Természetes személyek által benyújtható engedélykérelem önvédelmi célú lőfegyver kivételével fegyver (lőfegyverdarab) megszerzésére, tartására, viselésére, használatához (csere, pótlás)

RI-0600

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Természetes személyek által benyújtható engedélykérelem lőfegyverdarab, hangtompító tartására, lőfegyver önvédelmi célra történő tartására (csere/pótlás), valamint önvédelmi célú lőfegyvertartási engedély hatályosságának meghosszabbítására

RI-0606

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Európai lőfegyvertartási engedély kiadása (csere, pótlás) iránti kérelem

RI-0634

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Személy- és vagyonvédelmi célú rövid (marok) lőfegyver tartása iránti engedélykérelem (csere, pótlás, meghosszabbítás)

RI-0625

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Szervezet kérelme engedély alapján megszerzett újabb eszköz tartásának engedélyezésére

RI-0629

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Lőfegyver, lőszer, lőszerelem, valamint színházi fegyver behozatala, kivitele, átszállítása iránti kérelem

RI-0649

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Kérelem kiskorú által történő jogszerű fegyverhasználathoz előírt feltételek igazolásához

RI-0657

Igazgatásrendészeti szakterület

Robbanóanyagok szállításával összefüggő ügyintézés

Polgári felhasználású robbanóanyag szállítási / belföldi átadási kérelem adatainak módosítása / visszavonása az érdemi döntés meghozatala előtt

RI-0403

 

Működésbeli változások:

IN-100117 űrlap esetében:

 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályainak módosítására tekintettel az űrlapelnevezés aktualizálása;

IN-100123 új űrlap esetében:

 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályainak módosítására tekintettel új űrlap bevezetése;

RI-0600 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az „Engedély kérelem lőfegyver munkavégzési, vagy vadászati, vagy sport” cél választása esetén a „Lőfegyver jellege, lőfegyverdarab fajtája” legördülő mezőnek a lőfegyverdarab elemekkel történő kiegészítése;
 • a „Folyamatban lévő üggyel vagy engedéllyel rendelkezem” kiválasztása esetén a „Kérelem adatai, fizetési adatok” blokk „Engedélykérelem típusa” legördülő mezőben szereplő tartalom aktualizálása;
 • az űrlaptartalom kiegészítése a lőfegyver/lőfegyverdarab bejegyzésének lehetőségével és a kapcsolódó illetékek aktualizálása;

RI-0606 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az űrlap adattaralmának kiegészítése a „bejegyzés” és az „önvédelmi célú lőfegyver bejegyzésére” lehetőségekkel, valamint az ezzel összefüggő illeték fizetési kötelezettségek aktualizálása;
 • a „folyamatban lévő üggyel vagy engedéllyel rendelkezem” lehetőség kiválasztása esetén a „Kérelem célja” mező tartalmának aktualizálása;
 • új és folyamatban lévő ügy esetében az űrlap adattartalmának kiegészítése a „Hangtompító tartásának az engedélyezése” lehetőséggel;
 • a „Munkavégzési célú lőfegyvertartási engedély száma” mező elnevezés aktualizálása;

RI-0634 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az űrlap adattartalmának kiegészítése az „európai lőfegyvertartási engedély iránti kérelem” lehetőséggel és az ezzel összefüggő illetékfizetési kötelezettség megjelenítése;

RI-0625 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;

RI-0629 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az „Engedély típusa” blokkban a „Személy- és vagyonvédelem” lehetőség kiválasztásnak törlése, amennyiben a „Címzett hatóság megállapítása a kiadott engedély (határozat) alapján” blokkban a címzett hatóság a „Budapesti Rendőr-főkapitányság” vagy valamely „Vármegyei Rendőr-főkapitányság” szerepel;

RI-0649 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása (név db);
 • a „Szállítandó lövészeti termék adatai” blokk kiegészítése a „Lőfegyverdarab adatok” elemmel és a hozzá tartozó adattartalommal;
 • az „Bejelentő és kérelmező adatai” alapján a kapcsolódó illetékek aktualizálása;
 • A „Kérelem adatai” blokkban „A szállítandó lövészeti termékek:” kiegészítése a „hangtompító” lehetőséggel;

RI-0657 új űrlap esetében:

 • a fegyver jogszerű használatához előírt feltételek igazolására (kiskorú részére) új ügytípus bevezetése;

RI-0403 űrlap esetében:

 • az űrlapelnevezés aktualizálása;
 • az „fenti alapkérelem” adatmező kiegészítése (szüneteltetés és hiánypótlás)

 

Az új űrlapverzió publikálását követően a korábbi verzióval megkezdett, de be nem küldött űrlapok hatálytalanná válnak.

Több blog bejegyzés

Űrlapokkal kapcsolatos változások

Tisztelt Felhasználók! A Rendőrség Ügyintézési Portálon 2024. február 9-én (pénteken) ...

Tájékoztatás átállásról

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Rendőrség magánbiztonsági nyilvántartás és...