Az ügyfélnek joga van az első fokú határozat ellen fellebbezéssel élni.

Az ügyfél a bírságot kiszabó első fokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás lefolytatásáért illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni és a beadványra felragasztani.

A benyújtott fellebbezés illetékének az összege - a bírság összegének függvényében - 5.000 forinttól 12.000 forintig terjed a következők szerint:

 • 100.000 forintig 5.000 Ft.,

 • 130.000 forintnál 5.200 Ft.,

 • 150.000 forintnál 6.000 Ft.,

 • 200.000 forintnál 8.000 Ft.,

 • 300.000 forintnál 12.000 Ft

az illeték mértéke.

 

       

Űrlapokkal kapcsolatos változások

Tisztelt Felhasználók!

A Rendőrség Ügyintézési Portálon 2024. február 9-én (pénteken) 07:30-08:00 óra között történik meg az alábbi űrlapok új verziójának közzététele.

Szakterület

Ügycsoport

Ügytípus

Űrlap azonosító

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Bejelentés az engedélyben, illetve a kérelemben szereplő adatok (név, lakóhely, tárolóhely, stb.) változásáról (természetes személyek részére)

RI-0633

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Bejelentés fegyver elidegenítéséről (eladásáról, ajándékozásáról) természetes személyek és szervezetek részére

RI-0652

Ellenőrzési szakterület

Panasz ügyintézés

Rendőri intézkedés elleni panasz bejelentőlap

RK-0101

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Kérelem polgári rendeltetésű lőtér üzemeltetéséhez, lőtérszabályzat módosításához

RI-0623

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Lőkiképzés igazolása (szervezet esetén a lőfegyver használatára jogosult alkalmazottak rendszeres, de évente legalább négy alkalommal történő lőkiképzéséről)

RI-0643

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Szervezetek által benyújtható engedélykérelem „A” kategóriába tartozó lőfegyver, lőszer, illetve hangtompító tartásához (kiadás, csere, pótlás)

RI-0627

Igazgatásrendészeti szakterület

Polgári lőfegyver ügyintézés

Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata iránti engedélykérelem (természetes személy és szervezet esetén)

RI-0622

Igazgatásrendészeti szakterület

Lőfegyver kereskedő

ügyintézés

Lőfegyvergyártó készletre vételi jelentőlapja

RI-0100

Igazgatásrendészeti szakterület

Lőfegyver kereskedő

ügyintézés

Lőfegyvergyártó értékesítési jelentőlapja

RI-0101

Igazgatásrendészeti szakterület

Lőfegyver kereskedő

ügyintézés

Lőfegyver forgalmazó / javító készletre

vételi jelentőlapja

RI-0102

Igazgatásrendészeti szakterület

Lőfegyver kereskedő

ügyintézés

Lőfegyver forgalmazó / javító értékesítési

jelentőlapja

RI-0103

Bűnügyi szakterület

Bűnügyi ügyintézés

bűncselekményekre

vonatkozóan

Adatszolgáltatás bűnügyi adatkérésre

BE-0001

Közlekedésrendészeti szakterület

Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Bizonyítási indítvány a közigazgatási hatósági ügyben

KKLO-01

Közlekedésrendészeti szakterület

Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Iratbetekintés iránti kérelem a közigazgatási hatósági ügyben

KKLO-02

Közlekedésrendészeti szakterület

Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Határidő mulasztás igazolása a közigazgatási hatósági ügyben

KKLO-03

Közlekedésrendészeti szakterület

Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Fellebbezés a közigazgatási hatósági ügyben

KKLO-04

Közlekedésrendészeti szakterület

Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Fizetési kedvezmény iránti kérelem a közigazgatási hatósági ügyben

KKLO-05

Közlekedésrendészeti szakterület

Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Újrafelvételi kérelem a közigazgatási hatósági ügyben

KKLO-06

Közlekedésrendészeti szakterület

Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Kézbesítési kifogás a közigazgatási hatósági ügyben

KKLO-07

Közlekedésrendészeti szakterület

Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Költségmentesség iránti kérelem a közigazgatási hatósági ügyben

KKLO-08

Közlekedésrendészeti szakterület

Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Az illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos hiánypótlás teljesítése a közigazgatási hatósági ügyben

KKLO-09

 

 

Működésbeli változások:

RI-0652 űrlap esetében:

 • az „értékesített (elajándékozott) fegyver adatai” blokk a „Jelleg” mező adattartalmának kiegészítése a „váltócső” és „betétcső” lehetőségekkel;
 • ha az „Illetékes hatóság” menüben bármely „Vármegyei Rendőr-főkapitányság” vagy a „Budapesti Rendőr-főkapitányság” kiválasztása történik meg, a „Kérelemmel kapcsolatos engedély-adatok”
  blokkban megjelenik az „önvédelem” lehetőség is;

BE-0001 űrlap esetében:

 • a téves űrlapbenyújtás elkerülése érdekében a „Hivatkozási szám” felépítését bemutató tájékoztató szöveg elhelyezése az űrlapon;

RK-0101 űrlap esetében:

 • az űrlappal címezhető hatóságok aktualizálása;

RI-0623 űrlap esetében:

 • a „Címzett hatóság” blokk adattartalmának aktualizálása;

RI-0643 űrlap esetében:

 • a „Címzett hatóság meghatározása” blokk „Illetékes hatóság” legördülő listájának aktualizálása;

RI-0100, RI-0101, RI-0102 és RI-0103 űrlap esetében:

 • a „A termék jellemzői” blokkban a „Fajta” mezőben „Tűzfegyver” választásakor a „Jelleg” szerint elérhető elemek kiegészítése a „Hatástalanított” lehetőséggel;

RI-0622 űrlap esetében:

 • a „Címzett hatóság blokk” kiegészítése a hivatkozási szám megadásának lehetőségét biztosító „Kérelmező nyilatkozat” legördülő mezővel;

KKLO-01, KKLO-02, KKLO-03, KKLO-04, KKLO-05, KKLO-06, KKLO-07, KKLO-08 és KKLO-09 űrlap esetében:

 • eljárás-paraméterezési hiba javítása (az űrlap adattartalmát érintően nem történt változás);

 

Az új űrlapverzió publikálását követően a korábbi verzióval megkezdett, de be nem küldött űrlapok hatálytalanná válnak.

Több blog bejegyzés

Karbantartás a Rendőrség elektronikus ügyintézésében

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt 2024. január 10-én...

Új űrlap bevezetése

Tisztelt Felhasználók! A Rendőrség Ügyintézési Portálon 2024. február 23-án (pénteken) ...