A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyfél személyesen, illetve törvényes képviselője útján, továbbá az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy útján is eljárhat.

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. A meghatalmazott képviseleti jogosultságát köteles igazolni. A meghatalmazást írásba (közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba) kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli meghatalmazás esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az első kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni.

 

 

       

Űrlappal kapcsolatos változások

Tisztelt Felhasználók!

 

A Rendőrség Ügyintézési Portálon 2024. február 02-án (pénteken) 07:30-08:00 óra között történik meg az meg az alábbi űrlap új verziójának közzététele.

 

Szakterület

Ügycsoport

Ügytípus

Űrlap azonosító

Igazgatásrendészeti szakterület

Közlekedés-igazgatási ügyintézés

Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése

RI-0301

 

Működésbeli változások:

RI-0301 űrlap esetében:

  • A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítására tekintettel módosítások bevezetése;
  • a „Eljárásrend” blokk adattartalmának aktualizálása;
  • „a Kérelem benyújtás” blokk adattartalmának kiegészítése „a koncessziós utak üzemeltetését szerződés alapján végző gazdálkodó szervezet” lehetőségével.

Az új űrlapverzió publikálását követően a korábbi verzióval megkezdett, de be nem küldött űrlapok hatálytalanná válnak.

Több blog bejegyzés

Karbantartás a Rendőrség elektronikus ügyintézésében

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt 2024. február 12-én...

Tervezett karbantartás

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt 2024. március 1....