Feldolgozási hiba!
A munkamenet lejárt. Kérem az oldal tervezett működése érdekében kattintson az "Oldal újratöltése" gombra

Igazgatásrendészeti szakterület

Az igazgatásrendészet két nagy szakterületet, a szabálysértést és a rendészetet foglalja magába.

A felsorolt ügycsoportokban elérhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség van mindkét területtel kapcsolatos ügyintézésre, a szabálysértési, közigazgatási hatósági, bejelentési, engedélyezési és nyilvántartásba-vételi eljárások során felmerülő ügyintézési cselekményekre vonatkozó beadványok elektronikus úton történő benyújtására.

A kiválasztott ügycsoport hatályos űrlapjait és tájékoztatóit az alábbi táblázatok tartalmazzák. A korábbi, már nem hatályos űrlapokról az Archívumban, az űrlapokkal kapcsolatos jövőbeni változásokról a Hírfolyamban tájékozódhat.

Az igazgatásrendészeti szakterülethez kapcsolódó, a leggyakrabban alkalmazott általános űrlapok, melyek a döntés kijavítására, hiánypótlásra (dokumentum és/vagy illeték, igazgatási szolgáltatási díj pótlására), illetőleg a döntés meghozatala előtt a kérelem visszavonására alkalmas.Természetes személyek által benyújtható engedélykérelem önvédelmi célú lőfegyver kivételével fegyver (lőfegyverdarab) megszerzésére, tartására, viselésére, használatához (csere, pótlás) - RI-0600
Kérelem házilagos lőszerszerelésre és - újratöltésre jogosító engedély kiadásához - RI-0605
Természetes személyek által benyújtható engedélykérelem lőfegyverdarab, hangtompító tartására, lőfegyver önvédelmi célra történő tartására (csere/pótlás), valamint önvédelmi célú lőfegyvertartási engedély hatályosságának meghosszabbítására - RI-0606
Kérelem lövészetvezetői engedélyhez - RI-0608
Lőfegyver, lőszer (töltény) hatástalanítására, fegyver érték nélküli leadására, megsemmisítésére vonatkozó engedélykérelem - RI-0610
Fegyver bevizsgálási tanúsítványának beküldése (önvédelmi célú lőfegyver kivételével) - RI-0612
Fegyver bevizsgálási tanúsítványának és a személy lőgyakorlat igazolásának beküldése (önvédelmi célú lőfegyver esetén) - RI-0613

2020.06.30, v2.0
inNOVA űrlapon az RI-0613 és RI-0614 összevonásra került Korábbi megnevezés: Önvédelmi célú lőfegyver engedélyéhez szükséges mellékletek benyújtása

2020.12.01, v4.0
inNOVA űrlapon az RI-0613 és RI-0614 összevonásra került Korábbi megnevezés: Önvédelmi célú lőfegyver engedélyéhez szükséges mellékletek benyújtása

2020.12.01, v4.0
inNOVA űrlapon az RI-0613 és RI-0614 összevonásra került Korábbi megnevezés: Önvédelmi célú lőfegyver engedélyéhez szükséges mellékletek benyújtása

Sportlövő bejelentése a sportlőfegyvere és a hozzá tartozó lőszer tárolás céljából sportszervezet részére történő átadásáról illetve sportszervezettől történő visszavételről - RI-0615

2020.06.30, v2.0
inNOVA űrlapon az RI-0615 és RI-016 űrlapok összevonásra kerültek

2020.06.30, v3.0
inNOVA űrlapon az RI-0615 és RI-016 űrlapok összevonásra kerültek

2020.06.30, v3.0
inNOVA űrlapon az RI-0615 és RI-016 űrlapok összevonásra kerültek

Szervezetek által benyújtható engedélykérelem lőfegyver tartásához – munkavégzési, oktatási, sport és filmgyártás célra (kiadás, csere, pótlás) - RI-0617

2020.06.30, v2.0
inNOVA űrlapon az RI-0617, RI-0618 és RI-0621 űrlapok összevonásra kerültek

2020.06.30, v4.0
inNOVA űrlapon az RI-0617, RI-0618 és RI-0621 űrlapok összevonásra kerültek

2020.06.30, v4.0
inNOVA űrlapon az RI-0617, RI-0618 és RI-0621 űrlapok összevonásra kerültek

Szervezetek által benyújtható engedélykérelem színházi fegyver tartása („A” kategóriába tartozó tűzfegyver” kivételével), valamint 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert fegyver céllövészeti célú tartása iránt (csere, pótlás) - RI-0619

2020.06.30, v2.0
inNOVA űrlapon az RI-0619 és RI-0620 űrlapok összevonásra kerültek

2021.03.23, v5.0
inNOVA űrlapon az RI-0619 és RI-0620 űrlapok összevonásra kerültek

2021.03.23, v5.0
inNOVA űrlapon az RI-0619 és RI-0620 űrlapok összevonásra kerültek

Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata iránti engedélykérelem (természetes személy és szervezet esetén) - RI-0622
Kérelem polgári rendeltetésű lőtér üzemeltetéséhez, lőtérszabályzat módosításához - RI-0623
Engedélykérelem kárt okozó vad elejtéséhez - RI-0624
Kérelem személy- és vagyonvédelmi célú rövid (marok) lőfegyver tartásához (csere, pótlás, meghosszabbítás) - RI-0625
Kérelem lőfegyver kiállításához - RI-0626
Szervezetek által benyújtható engedélykérelem „A” kategóriába tartozó lőfegyver, lőszer, illetve hangtompító tartásához (kiadás, csere, pótlás) Korábban: “A” kategóriába tartozó lőszer és automata lőfegyver, valamint hangtompító tartásához vonatkozó engedélykérelem (kiadás, csere, pótlás) - RI-0627

2020.06.30, v2.0
inNOVA űrlapon az RI-0627 és RI-0628 űrlapok összevonásra kerültek

2021.03.23, v5.0
inNOVA űrlapon az RI-0627 és RI-0628 űrlapok összevonásra kerültek

2021.03.23, v5.0
inNOVA űrlapon az RI-0627 és RI-0628 űrlapok összevonásra kerültek

Szervezet kérelme engedély alapján megszerzett újabb eszköz tartásának engedélyezésére - RI-0629
Engedélykérelem lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely üzemeltetéséhez - szervezet esetén - RI-0630
Engedélykérelem alkalmazotti hozzájáruláshoz és alkalmazottak változás bejelentése Korábban: Engedélykérelem alkalmazotti hozzájáruláshoz - RI-0631

2020.06.30, v2.0
inNOVA űrlapon az RI-0631 és RI-0640 összevonásra kerültek

2021.04.27, v6.0
inNOVA űrlapon az RI-0631 és RI-0640 összevonásra kerültek

2021.04.27, v6.0
inNOVA űrlapon az RI-0631 és RI-0640 összevonásra kerültek

Kérelem egészségi alkalmasság érvényességi ideje változásának bejegyzéséhez (természetes személyek részére) - RI-0632
Bejelentés az engedélyben, illetve a kérelemben szereplő adatok (név, lakóhely, tárolóhely, stb.) változásáról (természetes személyek részére) - RI-0633
Kérelem európai lőfegyvertartási engedély iránt - RI-0634

2020.06.30, v2.0
inNOVA űrlapon az RI-0634 és RI-0635 összevonásra került

2020.06.30, v4.0
inNOVA űrlapon az RI-0634 és RI-0635 összevonásra került

2020.06.30, v4.0
inNOVA űrlapon az RI-0634 és RI-0635 összevonásra került

Bejelentés változásról (vezető tisztségviselő/ tevékenységért felelős vezető személyében) - RI-0636
Kérelem fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem gyártásához, forgalmazáshoz, valamint fegyverjavítói tevékenység végzéséhez Korábban: Engedélykérelem fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem gyártásához, forgalmazásához, valamint fegyverjavítói tevékenység végzéséhez - RI-0637

2021.02.26, v3.0
inNOVA űrlapon az RI-0637, RI-0638 és RI-0639 összevonásra kerültek

2021.02.26, v7.0
inNOVA űrlapon az RI-0637, RI-0638 és RI-0639 összevonásra kerültek

2021.02.26, v7.0
inNOVA űrlapon az RI-0637, RI-0638 és RI-0639 összevonásra kerültek

Fegyvergyártó, forgalmazó bejelentése raktárkészlet módosítás (változás az engedélybe bejegyzett adatokban) - RI-0641
Javító, gyártó, forgalmazó bejelentése (adatváltozásról, tevékenység felfüggesztéséről, beszüntetésről, felfüggesztést követő újrakezdésről) - RI-0642
Lőkiképzés igazolása (szervezet esetén a lőfegyver használatára jogosult alkalmazottak rendszeres, de évente legalább négy alkalommal történő lőkiképzéséről) - RI-0643
Szervezet kérelme engedély visszavonása iránt - RI-0644

2020.06.30, v2.0
inNOVA űrlapon az RI-0644 és RI-0645 űrlapok összevonásra kerültek

2021.04.27, v3.0
inNOVA űrlapon az RI-0644 és RI-0645 űrlapok összevonásra kerültek

2021.04.27, v4.0
inNOVA űrlapon az RI-0644 és RI-0645 űrlapok összevonásra kerültek

Bejelentés engedély, illetve az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány, valamint fegyver, hangtompító elvesztéséről vagy eltulajdonításáról Korábban: Bejelentés engedély, illetve az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány, valamint fegyver elvesztéséről vagy eltulajdonításáról - RI-0646
Rendelkezés hatósági tárolásba vett vagy zárolt lőfegyverről, fegyverről, lőszerről (töltényről) - RI-0647
Bejelentés szervezet cégadataiban bekövetkezett változásról - RI-0648
Lőfegyver, lőszer, lőszerelem, valamint színházi fegyver behozatala, kivitele, átszállítása iránti kérelem Korábban: Engedélykérelem lőfegyver, lőszer, színházi fegyver behozatalára, kivitelére átszállítására - RI-0649

2020.06.30, v2.0
inNOVA űrlapon az RI-0649 és RI-0651 összevonásra kerültek

Bejelentés „C” kategóriába tartozó tűzfegyver tartásáról - RI-0650
Bejelentés fegyver elidegenítéséről (eladásáról, ajándékozásáról) természetes személyek és szervezetek részére - RI-0652
Lőtér üzemeltető bejelentése gyakorló lövészetről (lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyam, illetve lőgyakorlatot is magába foglaló szakképzés keretében tartott lövészet esetén) - RI-0653
Vadászatra jogosult bejelentése társas vadászatok ütemtervéről, illetve az ütemtervben bekövetkezett változásról - RI-0654
Fegyverismereti, fegyverforgalmazási, házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges vizsgára jelentkezők, valamint a sikeres vizsgáról igazolást kérők részére - RI-0655